Objednajte si neobmedzený internet v Ružomberku

Kontakt

Prevádzka:
A.R.I.S., s.r.o.
Námestie slobody 2505/7
034 01 Ružomberok

A.R.I.S., s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 60076/L
Sídlo: Námestie slobody 2505/7, 034 01 Ružomberok

IČO: 47 414 791
DIČ: 202 385 5185

ekonomické oddelenie: +421 948 801 016
technické oddelenie: +421 948 280 903
web: www.pripojsa.eu
e-mail: info@pripojsa.eu

Informácie, objednávky a servis v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. Mimo uvedených časov: kontakt na servisnom čísle cez SMS, príp. cez kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

Celé meno a priezvisko *
Telefónne číslo
E-mail *
Správa *   
Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba A.R.I.S., s.r.o. so sídlom Námestie slobody 2505/7, 034 01  Ružomberok, IČO: 47414791, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 60076/L (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov... Zobraziť celé znenie
* povinné údaje   Zobraziť polohu na väčšej mape